Quy định và chính sách

regulation

Là một doanh nghiệp, bạn cần phải có nhiều kiến thức về pháp luật, quy định và chính sách hơn những người bình thường. Tất cả các doanh nghiệp cần phải tuân theo các quy định và chính sách của nhà nước, có nghĩa là tiếp cận và cập nhật tất cả các luật áp dụng đối với doanh nghiệp của bạn.

Ở Việt Nam, các cơ quan chính phủ trung ương và địa phương hiểu rõ tầm quan trọng của công nghệ và đổi mới để phát triển doanh nghiệp. Những năm gần đây, chính phủ đã phát triển các chính sách và quy định hỗ trợ các doanh nghiệp như doanh nghiệp của bạn để trở nên cạnh tranh hơn và bền vững hơn.

Một số luật và quy định mà bạn sẽ cần phải hiểu:

 • Đăng ký hoặc thành lập doanh nghiệp của bạn;
 • Đặt tên và thương hiệu;
 • Giấy phép;
 • Các loại thuế và thu thuế bán hàng;
 • Quy định cho người lao động;
 • Sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc;
 • Chính sách ngành hoặc lĩnh vực cụ thể;
 • Các quy định của địa phương hoặc thành phố; và
 • Các chủ đề khác, tùy thuộc vào tình huống của bạn.

Hiệp hội doanh nghiệp địa phương của bạn sẽ có các thông tin cụ thể về pháp luật, quy định và chính sách đối với lĩnh vực kinh doanh địa phương của bạn. Hãy dành thời gian để nghiên cứu kỹ và lập kế hoạch cho bất kỳ doanh nghiệp mới nào theo tất cả luật pháp và các quy định có thể áp dụng cho doanh nghiệp của bạn. Các quyết định mà bạn đưa ra trước đó có thể giúp bạn thành công, nhưng những sai lầm hoặc sự sơ suất có thể tạo ra những vấn đề nghiêm trọng sau này.

Pháp luật, quy định và chính sách có thể thay đổi. Bạn cần cập nhật những thay đổi đó để duy trì kinh doanh khả thi. Hiệp hội doanh nghiệp, các ấn phẩm cụ thể của ngành hoặc một tìm kiếm internet tốt có thể giúp bạn và doanh nghiệp của bạn tuân thủ và duy trì hoạt động kinh doanh.

Quy định và chính sách của chính phủ

r1Chính quyền trung ương

Khoa học và công nghệ

Bạn có tham gia vào lĩnh vực khoa học và công nghệ không? Việt Nam tiếp tục phát triển các chính sách thuận lợi cho việc đầu tư trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và phát triển kinh doanh.

Bạn có thể tìm kiếm các luật của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trực tuyến bằng từ khóa.

Luật khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13
Được Quốc hội 13, cuộc họp thứ năm ngày 18/6/2013, ban hành
Tải về văn bản pháp luật

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Luật này vạch ra các nguyên tắc, chính sách và các nguồn lực để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nó cũng quy định chi tiết các vai trò và trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan và tổ chức. Luật này có mục đích nâng cao năng lực cạnh tranh của DNN&V của quốc gia từ năm 2015 đến năm 2016.


Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14
Được Quốc hội 14, cuộc họp thứ ba ngày 12/6/2017, ban hành
Tải về văn bản pháp luật

 

Chính quyền địa phương

Mỗi chính quyền địa phương cũng phát triển các kế hoạch, quy định và chính sách kinh tế cụ thể cho khu vực đó. Là một chủ doanh nghiệp, điều quan trọng là phải biết các quy định và chính sách nào áp dụng cho doanh nghiệp của bạn, và có các chương trình thuận lợi nhằm hỗ trợ các dự án mới của bạn hay không. Ví dụ: bạn có thể tìm kiếm các chính sách thuận lợi hỗ trợ đầu tư công nghệ cao trong khu công nghệ cao Đà Nẵng. Hoặc, nếu bạn thuộc lĩnh vực dịch vụ, bạn có thể muốn biết ý tưởng kinh doanh của bạn phù hợp như thế nào với định hướng chính sách của cộng đồng của bạn.

Đà Nẵng

Hỗ trợ đầu tư vào khu công nghệ cao
UBND Đà Nẵng, 13/11/2013
Tải về văn bản pháp luật

Kế hoạch thực hiện dự án "Phát triển ngành dịch vụ thành phố Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020"
UBND Đà Nẵng, 05/4/2012
Tải về văn bản pháp luật

Hà Nội

Phê duyệt hỗ trợ đổi mới Hà Nội, vườn ươm doanh nghiệp CNTT
UBND Hà Nội, 07/11/2016
Tải về văn bản pháp luật

Kế hoạch phát triển doanh nghiệp tại Hà Nội năm 2017
UBND Hà Nội, 31/3/2017
Tải về văn bản pháp luật

TP. Hồ Chí Minh

Chương trình DNN&V hỗ trợ đổi mới, cải thiện khả năng cạnh tranh và năng lực hội nhập quốc tế từ năm 2016 đến năm 2020 tại TP. Hồ Chí Minh
UBND TP. Hồ Chi Minh, 15/8/2016
Tải về văn bản pháp luật

Kế hoạch cải thiện hệ sinh thái khởi nghiệp trong ngành công nghệ cao, thương mại điện tử, công nghệ thông tin và hệ sinh thái dịch vụ với giá trị gia tăng cao
UBND TP. Hồ Chi Minh, Ngày ban hành: 27/3/2017
Tải về văn bản pháp luật

Sở hữu trí tuệ

r2

Bất kỳ ý tưởng về sản phẩm mới nào thu hút khách hàng thành công sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các công ty khác đang sản xuất các sản phẩm tương tự. Điều này có thể đẩy các nhà sản xuất ban đầu ra khỏi thị trường. Đây là lý do quan trọng nhất để bạn sử dụng hệ thống luật sở hữu trí tuệ (SHTT) để bảo vệ các sản phẩm sáng tạo của mình. SHTT có thể được bảo vệ thông qua:

 • Bằng sáng chế;
 • Thiết kế công nghiệp; và
 • Thương hiệu.

Đăng ký bằng sáng chế, thiết kế công nghiệp hoặc thương hiệu với Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

Đăng ký bằng sáng chế

Đăng ký thiết kế công nghiệp

Đăng ký thương hiệu

Quy định về sở hữu trí tuệ

●    Luật sở hữu trí tuệ 2015

●    Bạn có thể so sánh luật năm 2015 với luật sở hữu trí tuệ năm 2009 cập nhật

●    Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định việc thực hiện một số điều của luật sở hữu trí tuệ về quyền sở hữu công nghiệp

●    Nghị định số 122/2010/NĐ-CP điều chỉnh và thêm một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP

●    Bài viết số 01/2007/TT-BKHCN đưa ra hướng dẫn thực hiện Nghị định số 103/2006/NĐ-CP

●    Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN điều chỉnh và bổ sung thêm một số quy định SHTT của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN

●    Điều số 263/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và các khoản phí sở hữu công nghiệp đối với việc quản lý và sử dụng SHTT

Các ví dụ về bảo vệ SHTT

Nếu bạn là một nhà phát minh, bạn cần phải hiểu luật SHTT và các luật về chuyển giao công nghệ và bằng sáng chế. Các doanh nhân khác bảo vệ SHTT của họ bằng cách nào? Hãy đọc về những trường hợp SHTT thực tế này.

●    Vinamit thắng kiện tranh chấp thương hiệu và thu hồi được thương hiệu của mình như thế nào

●    Một nhà phát minh máy rửa ly đã học được một bài học đắt giá

●    Vụ kiện vi phạm bằng sáng chế về một khung võng thiết kế đặc biệt có thể dạy cho bạn cách bảo vệ thiết kế sản phẩm mới của bạn

●    Chiến thắng vụ kiện của Apple đang thay đổi quyền SHTT ở Trung Quốc như thế nào

●    Thay đổi địa chỉ của bạn có thể đặt tài sản trí tuệ của bạn vào tình trạng nguy hiểm

●    Một gói mì và sở hữu trí tuệ

●    Công ty Du Shan đã kiện một đối thủ cạnh tranh vì vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và cạnh tranh không lành mạnh bằng các sản phẩm giả mạo sản phẩm của Miss Kate như thế nào

●    Câu chuyện về đồng hồ từ Thụy Sĩ này có thể dạy bạn cách xây dựng và bảo vệ thương hiệu địa phương

●    Cách bảo vệ thương hiệu toàn cầu của bạn thông qua tên miền internet

●    Tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu cho dự án bất động sản của bạn

●    Việc thiếu bằng chứng có thể cản trở việc bồi thường thiệt hại từ các tòa án như thế nào

Saved Modules

33% of toolkit completed