Khuyến khích tiếp cận thị trường rộng hơn

Image

Khi các MSME có cơ sở chắc chắn để hoạt động, bao gồm việc có mặt lâu năm trên thị trường địa phương, nguồn vốn bền vững, phương thức kinh doanh tối ưu và có mặt trên trực tuyến mạnh mẽ và cơ cấu kinh doanh kỹ thuật số, thì họ có khả năng mở rộng ra thị trường quốc tế. Tuy nhiên, các MSME có thể không có kiến thức hoặc thông tin về cách mở rộng phạm vi thị trường ra nước ngoài. Ngoài ra, các MSME có thể không có vốn hoặc mạng lưới để mở rộng ra nước ngoài một cách hiệu quả.

Câu hỏi hướng dẫn: 

 • Các chính phủ có thể thúc đẩy và hỗ trợ mở rộng khả năng tiếp cận thị trường để mang lại các cơ hội xuất khẩu và các sứ mệnh thương mại trực tuyến cho các chủ doanh nghiệp bằng cách nào?

 • Những nỗ lực này dành cho các MSME hiệu quả như thế nào?

Bối cảnh

Image1. Thiếu kinh nghiệm về thị trường khu vực và quốc tế 

Để mở rộng thị trường thành công, trước hết các chủ doanh nghiệp phải tích lũy được một số kinh nghiệm trên thị trường khu vực và quốc tế. Kinh nghiệm này sẽ giúp các chủ doanh nghiệp làm quen với những thị trường mới này và trang bị cho họ những kỹ năng và nguồn lực cần thiết để mở rộng cơ sở người tiêu dùng của MSME, bao gồm mạng lưới cần thiết và kiến thức về các quy định xuất khẩu.

Graph

Có rất nhiều lợi ích khi học hỏi kinh nghiệm quốc tế, có những tác động tích cực không chỉ cho các chủ doanh nghiệp và doanh nghiệp của họ, mà còn cho các chính phủ trong khu vực APEC và cộng đồng doanh nghiệp trong nước.

GraphGraphGraph

Trong trường hợp tiếp cận trực tuyến, do hạn chế về việc đi lại trong thời kỳ đại dịch, điều quan trọng là phải có quyền truy cập Internet và các công nghệ ICT phải được xem xét trong các chính sách có liên quan.

Mặc dù những lợi ích này, dữ liệu khảo sát quốc gia của chúng tôi cho thấy đa số các MSME và chủ doanh nghiệp không có kinh nghiệm quốc tế. Chỉ một số ít các chủ doanh nghiệp được khảo sát đã từng học tập, làm việc hoặc tham gia đào tạo tại nước ngoài. Ngoài ra, gần một nửa số chủ doanh nghiệp ở tất cả các nền kinh tế trọng điểm của Chương trình Đối tác (47%) cho biết không có nhân viên nào trong doanh nghiệp của họ đã từng học tập hoặc làm việc tại nước ngoài.

Do đó, việc thiếu kinh nghiệm quốc tế sẽ khiến các MSME không có mong muốn mở rộng sang các thị trường mới. Ví dụ: phần lớn những người được hỏi từ bốn nền kinh tế của Chương trình Đối tác cho biết họ không có kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh ra nước ngoài và xuất khẩu.

Điều quan trọng là lợi ích của việc có được kinh nghiệm quốc tế phải được truyền đạt rõ ràng đến các MSME và các bên liên quan. Thực hiện được điều đó sẽ giúp khuyến khích thêm nhiều MSME mở rộng thị trường ra nước ngoài, cũng như thúc đẩy sự đổi mới và tăng trưởng của MSME khi tiếp xúc với các thị trường và đối tác quốc tế.

Chương trình Đối tác khuyến nghị rằng chính phủ và các tổ chức kinh doanh không chỉ nên đầu tư thêm nguồn lực vào các cơ hội mở rộng thị trường cho các MSME mà còn để có cơ hội học hỏi kinh nghiệm quốc tế, như thông qua các chương trình đào tạo và cố vấn với các doanh nghiệp đã mở rộng thành công ra nước ngoài.

Image2. Rào cản đối với hoạt động xuất khẩu và mở rộng thị trường

Trung bình, các MSME chiếm ít hơn 35% lượng xuất khẩu toàn cầu hàng năm. Do quy mô nhỏ và thường hoạt động trong nước, các doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ không có đủ cơ sở hạ tầng hoặc nguồn lực để tham gia xuất khẩu.

Một số thách thức chính của các MSME khi xuất khẩu bao gồm:

 • Tiếp cận thông tin thị trường 

 • Những hạn chế về tiếp thị và xây dựng thương hiệu 

 • Tiếp cận các nguồn tài chính 

 • Cơ sở hạ tầng  

 • Khoảng cách của các thị trường 

 • Không thể cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh 

 • Khó tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và chính sách của chính phủ 

 • Những hạn chế về nguồn nhân lực 

 • Những bất cập trong hoạt động kinh doanh.  

Nghiên cứu của chúng tôi về những rào cản đối với hoạt động mở rộng thị trường cho thấy thách thức lớn nhất trong việc mở rộng thị trường là những bất cập trong hoạt động kinh doanh, bao gồm các yếu tố như cơ sở kinh doanh và khả năng tiếp cận công nghệ.

Cuộc khảo sát quốc gia của Chương trình Đối tác tại Philippines cũng tìm hiểu chi tiết hơn về những rào cản mà các chủ doanh nghiệp gặp phải khi tiếp cận thị trường cũng như kiến thức của họ về các hiệp định thương mại và các chương trình liên quan để giúp họ tiếp cận thị trường quốc tế.

Dữ liệu khảo sát này cho thấy thiếu vốn là một trong những rào cản dai dẳng nhất đối với hoạt động xuất khẩu, theo báo cáo của 44% số người được hỏi. Ngay sau vấn đề tài chính là thiếu hiểu biết về thị trường (40%).

Thiếu năng lực xuất khẩu còn thể hiện ở việc các chủ doanh nghiệp thiếu nhận thức về các hiệp định thương mại, các quy định và các chương trình có liên quan. Ít nhất một phần ba số người được hỏi tại Philippines cho biết họ không biết về các hiệp định và khối thương mại khác nhau khi được hỏi, bao gồm Đạo luật Phát triển Xuất khẩu của Philippines năm 1994, Khu vực Thương mại Tự do ASEAN và chính APEC.

Tương tự, tại Indonesia và Peru, chỉ một số ít người được hỏi biết và sử dụng các chương trình xúc tiến xuất khẩu do chính phủ cung cấp. Tại Indonesia, chỉ 1% số người được hỏi sử dụng chương trình tín dụng định hướng xuất khẩu dành cho các hộ sản xuất nhỏ. Trong khi đó, tại Peru, một nửa số người được hỏi biết họ không biết về chương trình xúc tiến xuất khẩu của chính phủ Peru.

Một cách hiệu quả để giải quyết tình trạng thiếu quan tâm, kiến thức và năng lực xuất khẩu là để các MSME tham gia vào một ngành hoặc hiệp hội doanh nghiệp. Nghiên cứu của chúng tôi về việc các MSME tham gia các hiệp hội doanh nghiệp tại Philippines cho thấy có mối quan hệ tích cực giữa việc tham gia này và xu hướng xuất khẩu của MSME.

Những lợi ích khi tham gia các hiệp hội có thể bao gồm: 

 • Trung tâm thông tin về cá cơ hội xuất khẩu và thị trường, cung cấp giải thích rõ ràng về các quy định của chính phủ và cơ chế xuất khẩu

 • Cơ hội kết nối 

 • Cơ hội nâng cao kỹ năng  

 • Tiếp xúc với các quan chức chính phủ, thông qua việc đại diện cho hiệp hội 

 

Khuyến nghị chính sách

 1. Thúc đẩy lợi ích của kinh nghiệm quốc tế và mở rộng thị trường: Phổ biến rõ về những lợi ích của việc có được thị trường quốc tế và mở rộng thị trường ra nước ngoài, được thực hiện với sự cộng tác của cộng đồng doanh nghiệp trong nước, hiệp hội doanh nghiệp MSME và các tổ chức đối tác/bên liên quan khác

 1. Thông tin rõ ràng về các yêu cầu xuất khẩu: Cung cấp thông tin rõ ràng và cập nhật cho các chủ doanh nghiệp về các yêu cầu và quy định để mở rộng thị trường và xuất khẩu ra nước ngoài

 1. Thúc đẩy cơ hội mở rộng thị trường: Đầu tư vào kinh nghiệm mở rộng thị trường của các MSME, như khuyến khích các chủ doanh nghiệp có được kinh nghiệm làm việc quốc tế hoặc chứng chỉ giáo dục hoặc đào tạo nước ngoài và đưa MSME vào các cơ hội quốc tế như các thương vụ hoặc hội nghị.

 1. Đảm bảo khả năng tiếp cận dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu: Đảm bảo rằng các chủ doanh nghiệp hiểu rõ các chương trình hỗ trợ và khuyến khích hoạt động xuất khẩu và mở rộng thị trường, cũng như các yêu cầu cần thiết để sử dụng dịch vụ hỗ trợ này

 

Chính sách có liên quan

Chương trình Hành động Boracay của APEC để Toàn cầu hóa các MSME: Chương trình hành động nhằm thúc đẩy hoạt động quốc tế hóa các MSME và tích hợp chúng vào chuỗi giá trị toàn cầu bằng cách giải quyết các rào cản đối với hoạt động thương mại và đầu tư có ảnh hưởng đến chúng.

Tổng quan về Ngành SME trong Khu vực APEC: Những Vấn đề Chính về Khả năng Tiếp cận Thị trường và Quốc tế hóa: Báo cáo của Đơn vị Hỗ trợ Chính sách APEC phân tích các chính sách nhằm tăng cường sự tham gia của MSME vào các hoạt động và kinh doanh quốc tế.

OECD Tích hợp các Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa của Đông Nam Á vào chuỗi giá trị toàn cầu: Cho phép Liên kết với các nhà đầu tư nước ngoài: Báo cáo tổng hợp với Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) xác định chính sách đầu tư và các chính sách có liên quan nhằm tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Đông Nam Á và các doanh nghiệp đa quốc gia (MNE), và ghi lại các phát hiện từ một nghiên cứu về đòn bẩy đầu tư nước ngoài trong chuỗi giá trị toàn cầu (GVC) để tạo cơ hội cho các các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Đông Nam Á. 

Triển vọng Cạnh tranh của các Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa năm 2020 theo Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC): Báo cáo phân tích tác động của đại dịch COVID-19 đối với các doanh nghiệp nhỏ, chuỗi cung ứng và thương mại quốc tế, đưa ra kế hoạch hành động cho các doanh nghiệp, các nhà hoạch định chính sách và các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp để giúp các doanh nghiệp nhỏ vượt qua đại dịch và phát triển trong tương lai. 

Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) Hỗ trợ các Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa thông qua các chương trình cải cách tạo điều kiện thương mại: Bộ công cụ cung cấp thông tin chi tiết để giúp các nhà hoạch định chính sách quốc gia thực hiện Thỏa thuận Tạo điều kiện Thương mại (TFA) của WTO, tập trung vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

Saved Modules

80% of toolkit completed