Đảm bảo quyền tiếp cận các nguồn tài chính của các MSME

Image

Các MSME cần tiếp cận nhất quán với nguồn tài chính bền vững để hỗ trợ hoạt động kinh doanh và bán hàng của họ. Tùy thuộc vào tình trạng của họ (như đã thành lập hoặc giai đoạn đầu), ngành và mục tiêu kinh doanh, các MSME cần các loại tài chính khác nhau, như tài trợ trong lĩnh vực công thông qua các khoản tài trợ hoặc đầu tư tư nhân. Các nhà cung cấp vốn hoặc các nhà đầu tư có thể là chính phủ, ngân hàng, mạng lưới nhà đầu tư, v.v.

Theo dữ liệu khảo sát quốc gia của Chương trình Đối tác, vấn đề tài chính luôn được coi là rào cản đối với sự thành công của các MSME. Trong cả bốn nền kinh tế trọng điểm, tài chính là rào cản phổ biến nhất đối với các MSME. Nghiên cứu của Chương trình Cộng tác cho rằng sự khác biệt này cho thấy sự phụ thuộc của người được hỏi vào nguồn vốn tự có và các khoản vay gia đình, và việc có được các nguồn tài chính chính thức được coi là một lựa chọn thứ yếu với các rào cản cao.

Mục tiêu dài hạn của các chính sách phục hồi sau đại dịch phải đảm bảo rằng nguồn vốn phải bền vững để các MSME có thể phát triển mạnh trong và sau đại dịch. Nói chung, tài chính có liên quan đến nhiều vấn đề khác trong quá trình hình thành năng lực của MSME, vì nếu không có đủ vốn, các MSME không thể thiết lập cơ sở hạ tầng vật chất, cải thiện nguồn nhân lực, tìm kiếm các dịch vụ hỗ trợ và các hoạt động khác.

Câu hỏi hướng dẫn: 

 • Chính phủ có thể hỗ trợ và đảm bảo khả năng tiếp cận các nguồn tài chính của MSME như thế nào?

 • Chính phủ có thể cải thiện khả năng tiếp cận và nhận thức hoặc hiểu biết về nguồn vốn cho các MSME như thế nào?

 • Làm sao các MSME biết được tính sẵn có, khả năng tiếp cận và lợi ích của nguồn vốn?

Bối cảnh

1. Tại sao các MSMEs không tìm kiếm nguồn vốn?

Nghiên cứu hiện tại cho thấy phần lớn các MSME đều dựa vào nguồn vốn tự có hoặc các khoản vay không chính thức từ gia đình hoặc bạn bè. Phần lớn các doanh nghiệp nhỏ này không tìm kiếm các nguồn tài chính chính thức, vì nhiều lý do khác nhau bao gồm thiếu thông tin, doanh nghiệp mới thành lập, các nhà đầu tư không có lòng tin vào các doanh nghiệp này và lãi suất cho vay cao.

Dữ liệu khảo sát quốc gia của chúng tôi đã đưa ra bằng chứng về điều này và cho thấy rằng phần lớn những người được hỏi cho biết họ không tìm kiếm các nguồn tài chính chính thức tại thời điểm khảo sát. Chưa đến một nửa số người được hỏi ở mỗi nền kinh tế cho biết họ đang tìm kiếm các nguồn tài chính, con số thấp nhất là ở Indonesia.

Graph

Tuy nhiên, ít nhất 1/5 số doanh nghiệp tham gia khảo sát ở mỗi nền kinh tế trọng điểm cho biết họ đang tìm kiếm các nguồn tài chính, con số cao nhất là ở Việt Nam. Điều này cho thấy rằng một số ít các MSME biết rõ các lựa chọn tài chính và lợi ích của việc tiếp cận các nguồn tài chính chính thức.

Giới tính của các chủ doanh nghiệp có vẻ là yếu tố quan trọng trong việc xác định liệu họ có tìm kiếm các nguồn tài chính hay không. Trong tất cả các nền kinh tế trọng điểm, nhiều người được hỏi là nam hơn so với nữ cho biết họ đang tìm kiếm các nguồn tài chính. Xu hướng này đặc biệt có thể thấy rõ trong các cuộc khảo sát quốc gia tại Việt Nam và Philippines. Phát hiện này cho thấy các doanh nhân nam có thể có nhận thức rõ hơn về các lựa chọn tài chính hoặc nhiều nguồn lực hơn cho phép họ tìm kiếm các mô hình quỹ khác. Chương trình Đối tác khuyến nghị rằng các nền kinh tế của khu vực APEC cần cung cấp các chính sách hỗ trợ tài chính cụ thể cho các MSME do phụ nữ làm chủ để đáp ứng nhu cầu riêng biệt của các nữ doanh nhân.

Graph

Giáo dục là một yếu tố khác có thể tác động đến việc liệu các chủ doanh nghiệp có tìm kiếm các nguồn tài chính hay không. Nhiều người được hỏi có trình độ sau trung học cho biết doanh nghiệp của họ đang tìm kiếm các nguồn tài trợ hơn so với những người không có trình độ đại học. Sự khác biệt này đặc biệt rõ tại Philippines và Peru. Tương tự như vai trò về giới, trình độ học vấn của các chủ doanh nghiệp có thể xác định nhận thức của họ về các lựa chọn tài chính và lợi ích của việc nhận tài trợ từ bên ngoài. Chương trình Đối tác khuyến nghị rằng cần phổ biến rộng rãi thông tin và nguồn lực về các nguồn tài trợ, thông qua các hiệp hội doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục trung học (như các chương trình khởi nghiệp ở trường trung học).

Nhìn chung, Chương trình Đối tác khuyến nghị rằng các nhà hoạch định chính sách cần thu thập dữ liệu riêng và xây dựng các chính sách hỗ trợ tài chính để đáp ứng sự chênh lệch được nêu rõ trong dữ liệu này.

Graph

2. Các MSME cần các loại tài trợ nào? 

Nhìn chung, kết quả nghiên cứu của Chương trình Đối tác cho thấy các chủ doanh nghiệp cần có thông tin rõ ràng và sự khuyến khích để tiếp cận các mô hình tài chính chính thức thông qua các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác.

Kết quả khảo sát cho thấy người được hỏi là nam giới và những người có trình độ đại học có thể nhận thức rõ hơn về lợi ích của việc nhận các nguồn tài chính chính thức, bất chấp rủi ro từ việc vay vốn ngân hàng và các nguồn vốn bên ngoài khác. Điều quan trọng là phải nêu bật những lợi ích của các nguồn tài chính chính thức, để giải quyết mối quan ngại của các chủ doanh nghiệp và từ đó cung cấp cho họ các công cụ tài chính cần thiết để xây dựng doanh nghiệp của họ, đặc biệt là cho các doanh nhân nữ và những người không có trình độ đại học.

Xem xét các loại tài trợ mà những người tham gia khảo sát đang tìm kiếm, có sự ưu tiên đáng chú ý đối với các khoản vay tài chính so với các lựa chọn khác được hỏi trong các cuộc khảo sát quốc gia. Những người được hỏi ở Peru và Indonesia cho biết rằng họ đang tìm kiếm các nguồn tài chính, hầu hết cho biết rằng họ đang tìm kiếm các khoản vay tài chính. Trái lại, nhiều người được hỏi ở Việt Nam cho biết họ đang tìm kiếm các nguồn vốn cổ phần, trong khi nhiều người được hỏi ở Philippines lại đang tìm kiếm các hình thức tài trợ từ cả các khoản vay tài chính và vốn cổ phần.

Graph

Trong cuộc khảo sát quốc gia của chúng tôi tại Peru, những người được hỏi cũng được hỏi về các loại tài trợ khác có thể áp dụng cụ thể cho các doanh nghiệp xã hội. Những lựa chọn này bao gồm tài trợ vốn, các nguồn tài trợ phi truyền thống như các nhà đầu tư thiên thần hoặc gọi vốn từ cộng đồng và các khoản đầu tư tác động. Những lựa chọn được sử dụng nhiều nhất trong số những người được hỏi tại Peru bao gồm khoản vay tài chính (17% số người được hỏi), tài trợ vốn (15%) và đầu tư tác động (4%). Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp tham gia khảo sát (57%) cho biết họ không tìm kiếm các nguồn tài chính.

Ngoài các mô hình nhân khẩu học trong việc tìm kiếm các nguồn tài chính, điều quan trọng cần lưu ý là các loại hình MSME khác nhau sẽ cần các mô hình tài trợ có mục tiêu. Loại tài trợ mà các doanh nghiệp khác nhau cần có thể được xác định tốt nhất theo các yếu tố sau:

 • Tuổi thọ của MSME (như giai đoạn đầu hay đã thành lập)
   
 • Mô hình kinh doanh, mục tiêu và nhiệm vụ (như mục tiêu xã hội hoặc môi trường cụ thể của các doanh nghiệp xã hội)
   
 • Kiến thức và mạng lưới của các chủ doanh nghiệp

Điều này được minh chứng rõ nhất trong nghiên cứu của chúng tôi về cơ cấu tài chính của các doanh nghiệp xã hội tại Peru. Khác với các MSME khác, doanh nghiệp xã hội phải cân bằng giữa việc tạo ra lợi nhuận với việc đạt được các mục tiêu xã hội hoặc môi trường, và đảm bảo thành công trong cả hai lĩnh vực. Vì vậy, sứ mệnh cụ thể của doanh nghiệp xã hội cần có chính sách hỗ trợ tài chính cụ thể.

Khoản tài trợ phù hợp cho các doanh nghiệp xã hội cho thấy rằng mô hình MSME cụ thể này sẽ được hưởng lợi từ các cấu trúc tài chính kết hợp và đầu tư tác động. Những cấu trúc này sẽ bổ sung cho các cơ chế tài chính công hiện có, dù còn thiếu, như các khoản hỗ trợ và khuyến khích từ chính phủ, với các khoản tài trợ từ lĩnh vực tư nhân. Mặt khác, cấu trúc đầu tư tác động, trong đó các chiến lược tài trợ được liên kết với tác động xã hội hoặc môi trường, hoàn toàn phù hợp với mục tiêu của các doanh nghiệp xã hội là đạt được các mục tiêu mong muốn đồng thời tạo ra lợi nhuận.

Nhìn chung, các cấu trúc tài trợ không có khoảng trống. Thay vào đó, chúng phải được bổ sung bằng sự thúc đẩy và hỗ trợ từ chính phủ dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp xã hội để tối đa hóa tác động và phạm vi tiếp cận của chúng.

Khuyến nghị chính sách

 1. Các điều khoản tài chính thuận lợi hơn: Cung cấp các điều khoản thuận lợi hơn cho các khoản vay ngân hàng và các mô hình tài chính chính thức khác, để phù hợp với nguồn lực nhỏ của nhiều MSME, do đó, có thể không có rủi ro khi sử dụng các khoản vay.

 1. Bồi dưỡng kiến thức về các lựa chọn tài trợ: Đảm bảo rằng các chủ doanh nghiệp có hiểu biết và kiến thức về các hình thức tài trợ khác nhau khả dụng, cũng như lợi ích của các lựa chọn tài trợ này. Trong đó bao gồm việc thúc đẩy đầy đủ các lựa chọn tài chính, bao gồm các khoản trợ cấp từ chính phủ và các dịch vụ tài chính, thông qua quan hệ đối tác với các hiệp hội doanh nghiệp MSME, các ngân hàng và nhà đầu tư.

 1. Hợp tác với các đối tác kinh doanh: Hợp tác với các ngân hàng, nhà đầu tư và hiệp hội doanh nghiệp MSME để cung cấp các mô hình tài trợ mục tiêu theo nhu cầu và năng lực khác nhau của các MSME (như cấu trúc tài chính kết hợp với các nguồn vốn công và tư).

 

Chính sách có liên quan

Chuyển đổi số và tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa của APEC trong nền kinh tế toàn cầu hóa: Tuyên bố được đưa ra sau Hội nghị Bộ trưởng APEC SME lần thứ 25 diễn ra vào tháng 9 năm 2019, trong đó các đại diện khuyến khích các sáng kiến thúc đẩy đổi mới, thúc đẩy số hóa và cải thiện vấn đề tài chính và quốc tế hóa các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngân hàng phát triển châu Á: Các sáng kiến nhằm cải thiện khả năng tiếp cận các nguồn tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các tổ chức tín dụng, cho thuê, bảo lãnh tín dụng, bao thanh toán, công ty bảo hiểm và thị trường vốn.

OECD hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa và các chủ doanh nghiệp năm 2020: Báo cáo này cung cấp dữ liệu từ 48 quốc gia về việc cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa vay, các công cụ tài chính thay thế và các điều kiện tài chính và thông tin về các sáng kiến chính sách nhằm cải thiện khả năng tiếp cận tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Giám sát các doanh nghiệp nhỏ và vừa châu Á năm 2020 – Quyển III: Chương chuyên đề – Các khoản vay Fintech dành cho những người lái xe ba bánh tại Philippines: Một nghiên cứu từ Ngân hàng Phát triển châu Á tìm hiểu tác động của công nghệ tài chính (fintech) đối với các MSME thông qua một ví nghiên cứu tình huống về các khoản vay fintech dành cho người lái xe ba bánh ở Philippines.

Sổ tay để các MSME tiếp cận các nguồn tài chính thay thế tại ASEAN: Một cuốn sổ tay được xuất bản vào năm 2017 nêu rõ các nguồn tài chính thay thế dành cho các MSME tại các nền kinh tế của ASEAN, bao gồm các nhà đầu tư thiên thần, đầu tư mạo hiểm, đầu tư tác động xã hội và huy động vốn cổ phần từ cộng đồng.

 

Saved Modules

60% of toolkit completed