Pagtiyak sa Pag-access ng mga Serbisyong Suporta sa MSME

Image

Bilang karagdagan sa pangtustos at iba pang mapagkukunan ng negosyo, ang mga MSME ay maaaring makinabang mula sa mga serbisyong sumusuporta na nagtuturo, nagbibigay kapangyarihan at nagbibigay-daan sa mga negosyante upang mas mapabuti ang kanilang mga mapagkukuhanan at pagpapatakbo. Maaaring masakop ng mga serbisyong suportado ang mga serbisyong payo sa negosyo, mga programang mentorship o pagtuturo, pagpapabuti sa digital at iba pa. Ang mga serbisyong ito ay maaaring ibigay ng malalaking negosyo, mga asosasyon ng MSME, mga gobyerno at iba pang mga pagkilos na ekosistema ng negosyante.  

Ang toolkit na ito ay nakatuon sa pangkalahatang mga serbisyo sa suporta sa negosyo, pati na rin ang mga programa at patakaran ng suporta ng gobyerno, tulad ng mga gawad o tulong sa pang-simula at mga insentibo para sa pag-export at pagsasaliksik at pag-unlad.  

Mga gabay na katanungan: 

  • Paano masiguro ng mga gobyerno ang pag-access at napapanahong pagkakaroon ng mga serbisyo sa suporta sa negosyo para sa mga negosyante, partikular ang mga kababaihan at kabataan?   

  • Masabi ba ng mga MSMEs na kapaki-pakibanang ang mga serbisyong pang-suporta na ito, at paano ito mas mapabuti? 

 

Nilalaman

  1. Pag-access sa mga serbisyong pang-suporta sa negosyo 

Ang pagiging epektibo ng kasalukuyang magagamit na mga programa ng suporta sa MSME ay naputol dahil sa kakulangan ng kamalayan at kakayahang ma-access ang suporta na ito. Sa pangkalahatan, ipinapakita ng aming datos na maraming mga MSMEs na siniyasat sa bawat pokus na ekonomiya ay walang access sa mga serbisyong pang-suporta.  Sa Indonesia, sinabi ng karamihan sa mga tumugon sa pagsisiyasat na wala silang access sa mga serbisyong ito.  

May malakihang bilang ng mga tumugon ay nagsabi din na hindi sila interesado na i-access ang mga serbisyong ito. Ipinapakita ng napag-alaman na ito ang pangangailangan para sa karagdagang pagsasaliksik at pagsisiyasat sa mga kadahilanan kung bakit maaaring hindi makita ng mga MSMEs ang pangangailangan upang ma-access ang mga serbisyo sa pang-suporta. Ang mga potensyal na kadahilanan para dito ay maaaring kasama ang kakulangan ng kaalaman sa mga kinakailangang bagay upang ma-access ang mga serbisyong ito, at ang mga benepisyo ng paghingi ng suporta.  

Graph

Para sa mga tumugon sa pagsisiyasat na nagsabing gumamit sila ng ilang mga serbisyo sa suporta, ang pinaka-karaniwang na-access ay ang mga personal na pakikipagkita para sa serbisyong pagpapayo, partikular para sa mga tumugon sa Vietnam, ang Pilipinas at Indonesia. Ipinapakita nito na ang mga tumugon sa pagsisiyasat mula sa mga ekonomiya na ito ay mas sanay sa mga pisikal na appointment o tipanan at tanggapan, na maaaring maging sanhi ng isang isyu sa paglipat sa mga online o distansya na mga serbisyo sa pagpapayo habang may pandemya.  

Ang Partnership ay nagmungkahi na siguraduhin ng gobyerno at mga business actors o gumaganap sa negosyo na ang mga negosyante ay magkaroon ng kamalayan sa mga kahaliling online sa mga serbisyong pisikal na pagpapayo, at bibigyan ng kinakailangang suporta sa pag-access sa mga serbisyong ito.  

Graph

Isinasaalang-alang ang paggamit ng mga online na mga serbisyong pagpapayo sa negosyo, ang pinakamataas na marka ng paggamit ay matatagpuan sa populasyon ng pagsisiyasat ng Vietnam (21 porsyento). Ang bilang na ito ay mas mahalaga na ibinigay kahit na ang pagsisiyasat ay kinuha noong 2017, at may potensyal para tumaas ang paggamit mula noong panahon na iyon. Gayunpaman, ang mababang paggamit ng mga serbisyong payo sa online sa iba pang mga ekonomiya ay nag-udyok sa pagsasaalang-alang kung paano gawin ang paglipat sa mga serbisyong ito na ma-access at maging mabisa sa panahon ng pandemya.  

Isinasaalang-alang din ang paggamit ng mga serbisyong pang-pinansyal, kahit na may isyu pangtustos, kakaunti lamang ang tumugon ang nagsabing gumamit sila ng mga serbisyo na sinadya upang matulungan ang mga MSMEs na makahanap ng mga bagong mapagkukuhanan ng financing o pagpopondo. Kapansin-pansin sa Indonesia, halos walang mga tumugon ang nagsabing gumamit sila ng mga serbisyong pang-pinansyal.  

Sa pangkalahatan, ang Partnership ay nagmungkahi na dapat siguruhin ng gobyerno at mga gumaganap sa komuninad na pangnegosyo na magkaroon ng kamalayan sa mga serbisyong ito, lalo na ang mga mapagkukunang online kapalit ng mga serbisyong pisikal na nagpapayo, upang tugunan ang mga nauugnay na hadlang para sa MSMEs tulad ng pangtustos. Maaaring dagdagan ng mga gumaganap ang kaalaman sa mga serbisyong ito sa pamamagitan ng pagpapalaganap sa mga asosasyon ng negosyo, mga negosyanteng aktor ng ekosistema, at mismong mga MSMEs. 

Image2. Pag-access sa mga inisyatibong suporta ng gobyerno sa MSME 

Katulad ng mababang paggamit ng mga pangkalahatang serbisyo sa suporta sa negosyo, nagpapakita rin ang aming datos ng tuloy-tuloy na mababang antas ng kamalayan sa mga uri ng suportang ibinigay ng gobyerno para sa MSMEs. Ang nasyonal na mga pagsisiyasat ng Partnership’s ay nagtanong sa mga negosyante tungkol sa tukoy na suporta ng MSME na ibinigay ng gobyerno at mga patakaran sa pag-export sa Pilipinas, Peru at Indonesia.  

Sa Pilipinas, nasa mga isang-katlo ng mga tumugon ang nagsabing wala silang alam sa iba`t ibang mga patakaran at batas na sumusuporta sa pagnenegosyo. Halimbawa, higit sa isang-katlo ng mga tumugon ang nagsabing hindi nila alam ang Go Negosyo Act, isang pangunahing piraso ng batas na nagtatag ng 'Go Negosyo Centers' na nagbibigay sa mga negosyante ng one-stop shop para sa mga serbisyo sa suporta sa negosyo. 

Graph

Katulad din, sa Peru, mga nasa kalahati ng mga tumugon ang nagsabing hindi nila alam ang karamihan ng mga programa ng suporta ng MSME na tinanong tungkol sa pagsisiyasat. Ang mga mahahalagang online na plataporma na nagsisilbing impormasyon at mga hub ng aplikasyon para sa iba't ibang mga serbisyong suportado na ibinigay ng gobyerno, tulad ng Produce Virtual at ang Digital Kit, ay lalong ginagamit ng mga negosyanteng Peruvian. 

Graph

Sa kabilang banda, medyo mas maraming mga tumugon sa Indonesia ang nagsabing may kamalayan sila sa mga programa ng suporta ng gobyerno. Ang pinaka-tanyag na programa ay ang Entrepreneur Program na ibinigay ng Ministry of Cooperatives at MSMEs. Gayunpaman, sa kabila ng tila malawak na kaalaman sa programa na ito, tatlong porsyento lamang ng mga tumugon ang gumamit nito, habang sinabi ng tatlong-kapat na hindi ito nauugnay sa kanilang programa. 

Graph

Habang ang nasyonal na pagsisiyasat ng Partnership’s sa Vietnam ay hindi nagtanong sa mga negosyante tungkol sa mga patakaran ng suporta ng MSME na ibinigay ng gobyerno, ang mga ilang mga pangunahing halimbawa ng mga patakarang ito ay kasali ang mga sumusunod: 

Graph

Ang Partnership ay lubusang ay nagmungkahi na suriin ng gobyerno at mga business actors o gumaganap sa negosyo ang pagtataguyod at kakayahang mai-access ang mga serbisyo at inisyatibo ng MSME, pati na rin ang target na promosyon sa mga tukoy na demograpiko ng mga negosyante, kabilang ang mga kababaihan at kabataan. Kung wala ang kamalayan sa mga serbisyong ito, ang mga mahahalagang mapagkukunang ito na maaaring bumuo ng kakayahan ng mga negosyante at mga MSMEs’ ay patuloy na hindi sapat na magagamit. 

Mga Mungkahi sa Patakaran

  1. Pagtiyak sa malawak na kaalaman ng suporta sa MSME: Suriin ang marketing o pagmemerkado, pagtataguyod at kakayahang mai-access ang mga inisyatibo sa suporta, patungo sa pagtiyak na mas maraming MSMEs ang may kamalayan sa suporta at mga mapagkukunang magagamit para sa kanila.  

  1. Naka-target na promosyon para sa mga tukoy na grupo: Tiyaking naka-target ang pagtataguyod ng mga serbisyo sa suporta, una sa mga tukoy na grupong demograpiko na parang hindi masyadong naghahanap o nakatanggap ng impormasyong ito, tulad ng mga negosyanteng kababaihan at kabataan, at pangalawa para sa mga negosyante sa mga partikular na industriya, na may impormasyon tungkol sa pagsuporta sa MSME sa kanilang MSME. Ang mga datos na hindi pinaghiwalay ukol sa paggamit ng suporta ng MSME ay magiging mahalaga para sa pagsisikap na ito.  

  1. Pinag-ugnay na pagtataguyod: Ang matibay na koordinasyon sa pagitan ng pribadong sektor, lahat ng antas ng gobyerno, at mismong mga MSMEs ay mahalaga tungo sa mabisang pagkalat ng impormasyon sa suporta ng MSME. 

  1. Gawing mahalaga na patakaran ang MSME na suporta: Isama ang mga plano at pamumuhunan para sa mga serbisyo ng suporta ng MSME para sa mga suportang plano sa nasyonal na industriya , na maaaring makatipid ng mga mapagkukunan ng gobyerno at mabawasan ang pagsasapawan ng patakaran para sa mas mahusay na paghahatid ng mga serbisyo.

 

Nauugnay na mga Patakaran

ADB Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor: Ito ay mapagkukuhanan para suportahan ang mga umuunlad na bansang kasapi na nag-disenyo ng mga patakaran na nakabatay sa ebidensya para sa pag-unlad ng MSME sa Asya at Pasipiko. Nagbibigay ito ng mga pagsusuri sa sektor ng MSME, pondo, at mga interbensyon sa patakaran; pagpapalitan ng mga mabuting kasanayan at karanasan sa pag-unlad ng MSME; at nag-presenta ng paghahambing ng datos sa mga MSMEs.  

OECD and Southeast Asia Regional Policy Network on Small and Medium Enterprises Ito ay network ng patakaran na pinabilis ng OECD Southeast Asia Regional Programme upang maibahagi ang mga mapagkukunan sa mga lugar ng patakaran kabilang ang kalakal, kapaligiran at digital na ekonomiya. 

Enterprise Policy Responses to COVID-19 in ASEAN: Mga hakbang upang mapalakas ang katatagan ng MSME: Ito ay ulat noong 2020 na inilathala ng ASEAN at ng OECD tungkol sa pangunahing mga tugon sa patakaran upang suportahan ang mga MSMEs sa panahon ng pandemya sa mga ekonomiya ng ASEAN.  

Isang taon ng mga tugon sa patakaran ng SME at pagnenegosyo sa COVID-19: Mga aral na natutunan upang “makabuo muli ng mas mahusay:”: Ito ay ulat noong 2021 mula sa OECD na pinag-aaralan ang magkakaibang mga hakbang sa patakaran sa SME at entrepreneurship na ipinatupad mula nang magsimula ang COVID-19 pandemya, upang makilala ang mga implikasyon para sa patakaran na sumulong. 

Saved Modules

70% of toolkit completed