Pagtustos

finance

Paano makakatulong sa iyo ang teknoloniya at inobasyon sa pagtustos sa iyong negosyo? Ang teknolohiya at inobasyon sa pagtustos ay makakatulong sa iyo na makaakses ng puhunan nang mas madali, at magamit ang software sa pamamahala ng pagtustos.  Ang software ay sumusuporta sa mga negosyo upang epektibong pamahalaan ang kanilang mga yaman, kontrolin ang daloy ng kanilang pera, at itaas ang pagiging produktibo ng kanilang mga proyekto.

Financial Technology (Fintech)

finance 1Ang Fintech ay isang dinamikong sektor sa interseksyon ng mga serbisyo sa pagtustos at teknolohiya. Sa fintech, ang mga pinansiyal na kompanya ay nagkakaloob ng mga serbisyo sa puhunan at mga produkto para sa mga nagsisimula at negosyong papasok sa mga bagong pamilihan. Binabago ng fintech and tradisyunal na kawing ng halaga sa sektor ng pagtustos.

Fintech: Di-Tradisyunal na Pagpopondo

Crowdfunding

Ginagamit ng Crowdfunding ang mas malaking audience ng web upang lumikom ng puhunan para sa mga proyektong kung hindi ay mahihirapang makakuha ng pagpopondo mula sa mga tradisyunal na bangko. Ginagawa ng mga website ng Crowdfunding na madali para sa isang pangkaraniwang tao na mamuhunan sa isang maliit na halaga sa isang nakakainteres na proyekto. Kung ang negosyo ay makakaakit ng malaking bilang ng maliliit na mamumuhunan, ito ay makakalikom pa rin ng malakaing halaga ng puhunan.

Ang Crowdfunding ay madalas na ginagamit ng indibidwal na nagsisimula at para sa mga bagong proyekto ng maliliit na negosyo. Ang mga mangangalakal na gumagamit na crowdfunding kapag lumilikom ng puhunan at bilang pagpopono sa unang paglulunsad bago humanap ng mas malaking mga pautang at mga mamumuhunan. Ang pag-akit sa isang malaking audience ng crowdfunding ay makakapagpakita na ang isang pamilihan ay naroon para sa isang bagong produkto, at maaaring maayos ang isang ideya sa pamamagitan ng komento ng pamilihan bago mamuhunan ng pera sa produksiyon.

Mga benepisyo ng crowdfunding & Mga hakbang sa proseso ng crowdfunding

crowdfunding 1

Mga uri ng crowdfunding

types of crowdfunding

Mga website ng crowdfunding – Pandaigdig

Mga website ng crowdfunding – Pilipinas

Ang mga lokal na negosyante ng MSME ay kailangang may kaalaman sa mga regulasyon sa Pilipinas.

Pag-aaral ng Kaso ng Crowdfunding:

Ang isang propesor mula sa De La Salle University sa Manila ay naglathala ng isang maraming-kasong pag-aaral ng crowdfunding Philippines-based projects.

Dreamlords Digital, isang istudyo ng pagpapaunlad na may mga pangkat sa Manila at Las Vegas, ay may game Graywalkers: Purgatory pinopondohan sa Kickstarter.

 

Peer-to-peer lending

Ang mga website ng peer-to-peer lending ay lumilikha ng matagumpay na tuwirang mga koneksiyon sa pagitan ng mga taong may pera upang magpahiram at mga taong nangangailangan ng mga pautang. Ang mga platapormang ito ay tumutulong sa mga negosyo na makipag-ugnayan sa pagpopondo nang walang anumang nasa pagitan na mga ahensiya ng pagpapautang.

Mga hakbang sa peer-to-peer lending

 1. Ang isang may-ari ng negosyo o mangangalakal ay nagpaparehistro ng isang account sa isang website ng peer-to-peer lending (halimbawa, http://www.finsom.com/).
 2. Ang may-ari ng negosyo ay lumilikha ng isang aplikasyon, kabilang ang isang takdang panahon at halaga para sa pautang, at isang buod ng mga kasanayan at kadalubhasaan sa pangkat.
 3. Ang isang pinansiyal na eksperto mula sa website ay nagsusuri sa aplikasyon.
 4. Kung tanggapin ang aplikasyon, ang may-ari ng negosyo ay sasang-ayon sa mga tadhana at kondisyon ng pamumuhunan at sa antas ng interes.
 5. Ang aplikasyon ay maaaring opisyal na tanggapin sa hiniling na halaga ng pautang, pero madalas na magkakaroon ng ilang kondisyon para sa pinakamababang pondo na nalikom.
 6. Ang paghiling ng pamumuhunan ay inilalagay sa website, kung saan magagawa ng mga mamumuhunan na magbasa at pumili mula sa mga inaprobahang pagkakataon sa pamumuhunan.
 7. Ang mga tauhan ng website ay humahawak ng mga pamamaraang pambatas na may kaugnayan sa kasunduan sa pautang para sa lahat ng partner.
 8. Ang website ng peer-to-peer lending ay namamahagi ng mga pondong pautang sa may-ari ng negosyo, at nagtatatag ng mga account para sa may-ari ng negosyo upang awtomatikong gumawa ng mga buwanang pagbabayad sa utang.

Mga website ng peer-to-peer lending

Fintech: Pamamahala ng Iyong Pera

Mga aplikasyon para sa mobile na pagbabayad

mobile

Mga aplikasyon sa mobile na pagbabayad na makukuha sa Pilipinas:

Mga aplikasyon sa digital na pagbabayad at e-wallet:

Personal na pagtustos

Ang mga online na kasangkapan at software sa personal na pagtustos ay makukuha upang suportahan ang pamamahala ng pananalapi ng indibidwal at negosyo at mga transaksiyon sa pamamagitan ng mga bangko. Ang mga kasangkapang ito ay sumusuporta rin sa akses ng mga gumagamit sa kanilang pinansiyal na impormasyon sa lahat ng mobile device, kahit na walang magagamit na computer. Magagawa ng mga online na kasangkapang ito na mas madali ang pamamahala ng pera at mas mabilis para sa isang may-ari ng negosyo.

Mga kasangkapan sa personal na pagtustos makukuha sa Pilipinas:

Tradisyunal na Pinansiyal na Pagpopondo

f2Ang akses sa pagtustos ay laging mahalaga kapag nagsisimula ng isang bagong negosyo. Upang maakses ang pagpopondo, ang mga negosyo ay maaaring maghanap ng mga pondo ng venture capital, isang kompanya ng pinansiyal na pag-upa, o mga organisasyon ng suporta sa inobasyon at teknolohiya ng pamahalaan.

Mga Gawad at Pondo (pinagkunan)

 • Ang Nakabase-sa-Manila na Asian Development Bank (ADB) ay nag-aalay ng panimulang $3.6-milyong gawad para sa pagpapaunlad ng nagsasamang negosyo sa Pilipinas at sa ibang bahagi ng Asya.
 • Ang Asian Information Society Innovations Fund ay nag-aalay ng gawad sa mga inobasyon na may kaugnayan sa ICT.
 • Ang Shujog ACTS ay nagkakaloob ng isang kombinasyon ng mga pagtustos at mga maisasauling pauna upang tulungan ang mga nakapokus sa mga babae na mga negosyo ng suporta ng espesyalista sa akses upang maghanda para sa pamumuhunan. Ang SE ay magtatrabaho sa isa o higit ng mga sumusunod na sektor: agrikultura, edukasyon, enerhiya, tubig para sa kalusugan at kalinisan o kapaligiran.

Mga Pondo ng Venture Capital sa Pilipinas

 • Ang IMJ Investment Partners ay nagsimulang mamuhunan sa mga nagsisimula sa Japan at Silicon Valley mula noong Enero 2012.
 • Ang Tallwood Venture capital ay naghahangad mamuhunan sa mga matalentong mangangalakal at magagandang ideya.
 • First Asia Venture Capital Inc. (First Asia) ay isang kompanya ng venture capital na kalahok sa maraming negosyong nakabase sa Pilipinas
 • Ang Investment & Capital Corporation of the Philippines (ICCP) ay isang nangungunang independiyenteng bahay ng pamumuhunan na nag-aalay ng maraming pinansiyal na serbisyo, nagbibigay daan sa akses sa pareho ng Debt Capital Market at ng Equity Capital Market.
 • CLFG CAPITAL CORP. Ang (CLFG CAP), isang miyembro ng CL FOLLOSCO GROUP, ay isang pribadong kompanya ng pamumuhunan na nakabase sa Pilipinas. Naghahangad silang makipagbakasan sa maliiit at katamtaman ang laki na mga kompanya na may matatalinong modelo ng negosyo at malakas na posibilidad para sa paglago ng kita.
 • Ang ABCapitalOnline.com, Inc. ay nagkakaloob ng mga serbisyong pagbabangkong kaugnay ng pamumuhunan at pagtustos na pangnegosyo sa mga gumagamit at mamumuhunan ng pondo ng korporasyon. Kabilang sa mga serbisyo nito ang pamamahala ng pondo ng venture capital.
 • Ang Al-Amanah Islamic Investment Bank of the Philippines (AAIIBP) ay awtorisadong magkaloob ng mga Islamikong serbisyong pagbabangko, pagtustos at pamumuhunan alinsunod sa R.A. 6848. Noong 2008, ang AAIIBP ay naging sangay ng Development Bank of the Philippines.
 • Ang AMA Rural Bank of Mandaluyong, Inc. ay nag-aalay, kasama ng ibang mga serbisyo, ng mga pautang sa SME na nakatuon sa mga negosyong kalahok sa industriya, agri-negosyo at/o serbisyo na nangangailangan ng perang pagpopondo para sa mga layuning may kaugnayan sa negosyo.
 • Ang Mabuhay Capital Corporation, Inc. ay nagkakaloob ng mga serbisyong pinansiyal na pagpapayo at mga solusyon sa paglikom ng puhunan sa mga kliyenteng humaharap sa mga pagsasanib at pagtatamo (M&A), pagbabago ng istruktura at, ibang mga estratehikong isyu.  

Angel Investments

 • Ang Idea Space Foundation’s program ay nilalayong magkaloob sa mga nagsisimula ng suportang kailangan sa mga napakahalagang yugto kapag ang ang mga ideya ay ginagawang mga aktuwal na pangkomersiyong mga produkto
 • Ang 500.co ay isang lupon ng Punlang pagpopondo na nagpopondo ng mga kompanya sa buong mundo, kabilang ang Pilipinas
 • Ang Hack2Hatch ay nag-aalay ng pagtuturo at mga punlang pamumuhunan sa Pilipinas
 • Ang Launch Garage ay isang Filipino na programang pagpapabilis at pagpopondo
 • Ang Philippines Angel Investors ay isang listahan ng mga pribadong anghel na mamumuhunan na aktibo sa Pilipinas.
 • Ang Manila Angels ay isang nakabase sa Manila (Pilipinas) na pribadong network ng mga Anghel na mamumuhunan
 • Ang Narra Venture Capital ay namumuhunan sa mga kompanya ng mataas na teknolohiya.

Mga Kompanya ng Pagtustos sa Pilipinas

Mga Pautang at Microfinance (pinagkunan)

Ang mga pautang ay isang pangkaraniwang paraan ng pagtustos sa mga kompanya: uutang ka mula sa mga mamumuhunan/tagapagpautang ng isang pinagkasundung halaga (ang prinsipal) at babayaran ang prinsipal at interes sa mga ito pagkaraan ng isang tinukoy na panahon. Ang mga microfinance loan ay pangkaraniwang umaasinta sa mga may-ari ng maliit na negosyo. 

 • Ang Fico Bank ay nag-aalay ng Kabayan microloan para sa mga mangangalakal.
 • Ang Bangko Kabayan Inc. ay nag-aalay ng pareho ng microfinance loans at isang SME loan.
 • Ang Cantilan Bank Inc. ay nag-aalay ng microfinance loans at business finance loan.
 • Ang 1st Valley Bank ay nag-aalay microfinance loans at Financial Assistance to Micro-Entrepreneurs (FAME).
 • Ang Card Bank ay nag-aalay ng pareho ng microfinance loans at SME loans.
 • Ang Fairbank ay nag-aalay ng microfinance loans at SME loans.
 • Ang Financial Executive Institute of the Philippines ay nag-aalay ng isang FINEX SME Plus Loan Portal kung saan ang mga SME ay maaaring magrehistro ng kanilang mga kinakailangang pautang at umasang tustusan ng mga tagapagpautang na nakakita ng kanilang mga kahilingan.
 • Ang Business Diary ay naglathala ng isang listahan ng mga pinanggagalingan ng pagpopondo para sa mga negosyo sa Pilipinas.
 • Ang Oikocredit ay nagkakaloob ng mga pautang, linya ng kredito at equity sa 71 bansa mula pa noong 1975 '

Saved Modules

44% of toolkit completed