Pagsuporta sa mga Negosyanteng Babae

WOMEN

Humaharap ba sa mas maraming paghihirap ang mga babae sa pag-eempleyo sa sarili at pag-aari ng negosyo kaysa mga lalaki?  Ang pananaliksik ay nagpapabatid na sa pandaigdig, mas maraming hadlang ang mga babae sa pagsisimula ng isang negosyo.  

Sa Pilipinas, sa partikular, ang mga babae ay mas nahihirapang magsimula ng mga bagong negosyo at ang mga babae ay mas malamang din na magsimula ng mga napakaliit na negosyo na mas mababa ang katatagan bilang resulta ng mga sistemikong problema. May dalawang malaking hadlang na kinakaharap ng mga negosyanteng babae:

 • Ang mga sistemiko at hindi namamalayang pagkiling na nakapaloob sa ekosistema ng pagsisimula at pagnenegosyo
 • Ang nasa itaas ay isinasama sa mga pamantayan na panlipunan at pangkultura na inilalagay ang mga babae bilang pangunahing magulang.  Ang mga babae sa kasaysayan ay laging humaharap sa mga hadlang sa pagsulong ng karera bilang resulta ng kanilang mga papel sa pagpaplano ng pamilya.

Mga Panlahat na Takbo sa mga Negosyanteng Babae sa Pilipinas

w1Narito ang ilang takbo na tinukoy ng Philippines Commission on Women (PCW):

 • Sa Pilipinas, hindi lamang mga babae ang bumubuo sa karamihan ng mahihirap; 95 porsiyento ng mga microenterprise ay kaugnay ang mga babae. 
 • Mas maraming Filipinong babae ang mas aktibo sa pagsisimula ng negosyo kaysa mga lalaki.
 • Ang pagbuo ng microenterprise ay isang magagamit na estratehiya para sa pagbibigay ng kapangyarihang pangkabuhayan ng mga babae.
 • Ang pagbibigay ng kapangyarihang pangkabuhayan sa mga babae ay sumusuporta sa pagtupad ng pambansa at pandaigdig na mga commitment. 

Mga Hadlang na Karaniwang Natutukoy

Natukoy ng Philippine Commission on Women (PWC) ang mga sumusunod na hakbang:

 • Diskriminasyon patungo sa mga trabahong mas mababa ang suweldo
 • Hindi sapat na akses at kontrol sa mga kakayahan sa produksiyon at mga pamilihan
 • Kawalan ng kasanayan at kaalaman na kailangan sa pamilihan."

Mga Pagkakataon, Pagharap, at Inisyatibo

Mga toolkit upang tumulong sa mga negosyo na harapin ang hindi namamalayang pagkiling:

Mga Tagatulong para sa mga Babae sa Pilipinas

PICTURE 1

Gaya ng ipinaliwanag ni Dr. Sarah Saska, ang hindi namamalayang pagkiling ay tumutukoy sa impormasyon, mga asal, at stereotype na nagbibigay ng impormasyon sa ating subsconscious at nagdidikta sa proseso na ginagawa natin ang mga shortcut na pang-isipan. Ang hindi namamalayang bias ay isang pagkakaugnay ng mga asal, stereotype, at pamantayang pangkultura na taglay natin tungkol sa magkakaibang uri ng mga tao. Dahil dito, ang pagpapasok ng mga estratehiya ng pagkakaiba-iba at pagsasama sa pagpaplano mo ng iyong maliit na negosyo (tulad ng pagkuha at pagtataguyod ng mga negosyanteng babae) ay mangangahulugan na ang iyong negosyo ay magkakaroon ng mas mahusay na pagkakataong magtagumpay sa pangmatagalan (Phillips, 2016). Ang mga kompanyang nauunawaan ang kanilang hindi namamalayang pagkiling ay:

 • Mas makabago
 • Mas matalino
 • Mas mahusay gumawa ng desisyon
 • Lumulutas ng mga proglema nang mas epektibo
 • Nauunawaan ang mga pangangailangan ng isang magkakaiba at pandaigdig na base ng parokyano

Pagdating sa pagkuha ng talento, ano ang dapat mong gawin upang matiyak na kumukuha ka ng magkakaibang talento?

 1. Gawing marahan ang iyong paggawa ng desisyon
 2. Kilalanin ang kasalukuyang taglay mo
 3. Isaalang-alang ang nawawala
 4. Magpunyagi upang gawin itong mas mahusay

Mga Pagharap:

 • Limitahan ang mga paglalarawan ng trabaho sa mga katangiang “dapat taglayin”
 • Ayusin ang pananalita sa paglalarawan ng trabaho para sa mas malaking pagsasama
 • Tanggalin ang mga pangalan at ibang mga nagpakilala mula sa mga aplikasyon para sa trabaho
 • Iayon sa pamantayan ang mga tanong sa interview sa trabaho

Mga Istorya ng Tagumpay

w3Minarkahan ng MasterCard Index of Women Entrepreneurs ang Pilipinas bilang ika-9 sa pandaigdig na pag-aaral ng mga kalagayang nakatutulong sa pag-unlad ng mga negosyanteng babae. Ang ulat ng MasterCard ay nagbigay sa Pilipinas ng iskor na 68.0 sa isang timbangan na 100. Ang indise ng ulat ay sumukat sa “nangungunang 10 pamilihan na may pinakamalakas na sumusuportang kalagayan at pagkakataon para umunlad ang mga babae bilang mga negosyante.”

Ang limampung-taongg-gulang na si Vivencia Mamites, ina ng tatlo mula sa Davao del Sur, ay nagsabi na ang kanyang buhay ay binago nang malaki ng micro-entrepreneurship. Natutuhan niya ang pagtataguyod, pagbebenta, at pagdaragdag ng halaga ng mga kanyang produkto.

Ang website ng The Good News Pilipinas ay naglagay ng isang listahan ng 20 Filipinang negosyante na tumanggap ng mga gawad mula sa Go Negosyo:

 1. Aya Fernandez, negosyante.
 2. Jeannie Javelosa ng Great-Women at ECHOstore
 3. Mica Tan ng MFT Group of Companies.
 4. Itinatag ni Kathleen Yu ang Rumarocket.
 5. Si Marcelina Ace Itchon ang presidente at CEO ng  Aspen Philippines.
 6. Si Flor Tarriela ay tagapangulo ng Philippine National Bank.
 7. Sinimulan ni Abdulia Austria ang kanyang paglalakbay sa negosyo sa halagang P600 lamang.
 8. Itinatag ni Angelene Calungcaguin ang The Make Peace Bakery.
 9. Itinayo ni Lydia Codiñera ang isang kompanya na tinatawag na Samahang Tubig Maynilad.
 10. Sinimulan ni Edilee Omoyon ng Milea Bee Farm ang kanyang negosyo dahil sa kalagayan ng balat ng kanyang anak na lalaki.
 11. Sinimulan ni Merle Paete ang kanyang sariling kompanya ng pagproseso ng pili sa halagang P2,000 lamang.
 12. Mary Grace Arboleda-Young, presidente ng Cordillera Coffee.
 13. Sinimulan ni Olive Puentespina ang pag-eksperimento sa gatas ng kambing noong 2005 na nauwi sa pagtatag ng Malagos Farmhouse.
 14. Si Rissa Mananquil-Trillo ay kasamang tagapagtatag ng Happy Skin na gumagawa ng mga kosmetiko na mabuti sa balat.
 15. Si Warblitz Martinez ay ang presidente ng Aqua Peace Farm.
 16. Si Armanda Battad, sa pamamagitan ng kanyang her Amanda’s Marine Products, ay gumagawa ng mga produktong tuyong isda.
 17. Natuklasan ni Zarah Juan ang konsepto ng muling nagagamit na mga bag bilang pamalit sa mga plastik na bag at, sa tulong ng kanyang asawa, binuksan ang Green Leaf Bags.
 18. Si Edelyn Canero ang may-ari ng Edelyn’s Homemade Nuts; pinalawak niya ang kanyang linya ng produkto sa pamamagitan ng paggawa ng masasarap na miryenda ng Pampanga.
 19. Si Dr. Lourdes Montinola ang tagapangulong emeritus ng Far Eastern University.
 20. Si Helen Yuchengco-Dee ay ang tagapangulo ng Rizal Commercial Banking Corp.

Saved Modules

89% of toolkit completed