Pagbebenta

marketing

Sa nakalipas, natatagpuan ng mga kompanya ang mga parokyano sa pamamagitan ng pag-anunsiyo sa mga pahayagan o magasin, pagpapadala ng sulat, pagtawag sa telepono, o pagdalo sa mga pagtatanghal ng kalakal. Umaasa ang mga parokyano na subukan nila mismo ang produkto at talakayin ito sa katulong sa pagbebenta bago bilhin ito. Ang nagbabagong teknolohiya ngayon ay nangangahulugang ang pagbebenta at ang mga kasangkapan nito ay dapat na mabilis na magbago upang matugunan ang mga hinihingi ng mga parokyano. Ang mga parokyano ay magsasaliksik at magkukumpara ng mga produkto sa internet, at madalas na bumibili nang hindi nakikita ang produkto nang personal o nakakausap ang isang taong tagabenta. Sa halip na maging limitado sa mga lokal na  tindahan, ang mga parokyano ay madaling makakaorder ng mga produkto sa buong mundo.

Ang email at social media ay naging pinakapopular na channel para sa mga negosyo upang itaguyod ang kanilang mga produkto. Pero hindi lahat ng negosyo ay gumagamit ng mga channel na ito upang umakit at makipag-ugnayan sa mga parokyano at  lumikha ng pagbebenta

Mga Prinsipyo ng Digital na Pagbebenta

digital

Bumoto ng isang Plano sa Pagbebenta

marketing plan

Pagkuha ng Karagdagang Kaalaman

marketing1Mga Online na Kurso at mga Tagatulong sa Pag-aaral

Google’s Online Marketing Challenge

Google Online Marketing Challenge

Kung ikaw ay nagsisimula pa lang sa digital na pagbebenta at naghahanap ng mga online na kurso at tunay na karanasan, ang Google’s Online Marketing Challenge ay maaaring ang tamang mapipili mo. Maaaring gamitin ng mga nag-aaral ang kurso sa digital na pagbebenta bilang isang sariling-pag-aaral na patnubay sa pagsasanay.

Bilang karagdagan, ang kursong ito ay nagkakaloob ng isang natatanging pagkakataon: sa pamamagitan ng isang $250 na badyet sa anunsiyo sa AdWords mula sa Google, ang mga nag-aaral ay bumubuo at gumagawa ng online na kampanyang pag-aanunsiyo para sa isang negosyo o di-nagtutubong organisasyon sa tatlong linggo. Ito ay nagpapahintulot sa iyo na subukan ang iyong kaalaman sa isang tunay-na-buhay na kampanya.

PPC University

WordStream’s PPC University

Ang PPC University ay isang libre, online, pinanggagalingan ng sariling-pag-aaral na binuo ng WordStream. Ang PPC ay kumakatawan sa “pay per click,” isang modelo ng pagbebenta sa internet kung saan ang mga nagpapaanunsiyo ay nagbabayad ng isang fee tuwing may nag-click sa isa sa kanilang mga anunsiyo.  Ang PPC University ay nagkakaloob ng mga lesson para sa pareho ng mga nagsisimula at sa may karanasan sa pagbebenta, tinutulungan sila na magtayo at magpaunlad ng mga kasanayan sa digital na pagbebenta at PPC.

Ang mga nag-aaral ay makakaakses din sa maraming webinar at mga puting papel upang pahusayin ang kanilang pag-aaral.

Kurso sa digital na pagbebenta ng Social Media Quickstarter

Social Media Quickstarter

Ang Constant Contact’s Social Media Quickstarter ay nagkakaloob ng bawat hakbang na mga leksiyon na gumagamit ng popular na mga channel ng pagmarka ng social media at email. Sa pamamagitan ng online na kursong ito, ang mga tao ay maaaring matuto tungkol sa mga taktika sa pagbebenta na ginagamit para sa popular na social media tulad ng Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Instagram, Google+, at YouTube. Ang istruktura ng leksiyon sa site na ito ay angkop para sa mga nagsisimula, na may mga sangkap na tulad ng “Get the Guide,” mga glosaryo, at mga praktikal na halimbawa ng bawat leksiyon. Bilang karagdagan, ang mga nag-aaral ay makakatagpo rin ng mga payo at mga blog na nagkakaloob ng mahusay na payo sa pagbebenta.

Alison

Alison Diploma in E-Business

Ang Alison ay ang nangungunang tagapagkaloob sa mundo ng libre, sertipikado, at batay-sa-pamantayan na mga online na kurso, nagbabahagi ng mataas ang kalidad na mga kasanayan at kaalaman. Ang online na komunidad ng pag-aaral sa kasalukuyan ay may higit sa anim na milyong nakarehistrong gumagamit.

Kasama sa libu-ibong online na kurso ng Alison, ang libreng Diploma in E-Business ay isang natatanging pagkakataon para sa mga may-ari ng negosyo. Ito ay tumutulong sa iyo na pahusayin ang iyong kaalaman at kasanayan sa digital na pagbebenta, at itinataas ang iyong pagkaunawa ng pagpapatupad ng isang matagumpay na estratehiya sa online na pagbebenta. Ang kurso ay magpapakita sa mga nag-aaral kung paano sumulat ng mga anunsiyo na umaakit sa mga parokyano, pumili ng mga tamang pangunahing salita, magbadyet para sa online na anunsiyo, at gumamit ng mga kasangkapan ng Google (tulad ng Google Analytics, Google AdWords, at iba pa).

Coursera

Coursera para sa negosyo

Katulad ng Alison, ang Coursera ay nagkakaloob ng higit sa 1,800 online na kurso mula sa mga nangungunang Amerikanong unibersidad na tulad ng Stanford, Princeton, Michigan, at Pennsylvania. Ang mga kurso sa Coursera ay karaniwang tumatagal ng 4 hanggang 12 linggo at nangangailangan ng dalawa hanggang walong oras ng pag-aaral kada linggo. Sa partikular, maraming kurso sa Coursera ay may mga subtitle sa Tagalog.

Ibang mga Tagatulong

m3Ang Digital Marketing Institute ay isang magandang halimbawa ng tagatulong sa pagbebenta sa pamamagitan ng social media. Halimbawa:

Ibang mga masasangguni sa impormasyon tungkol sa pagbebenta

Mga Tagatulong sa mga MSME sa Pilipinas

  • ASEAN SME Academy
  • Ang Pipol Konek Project ng DICT ay nagbibigay ng libreng akses sa Internet sa mga pampublikong lugar na tulad ng mga pampublikong paaralan, aklatan, at mga lokal na yunit ng pamahalaan. Sa ngayon, ang PipolKonek ay nagkakaloob ng akses sa internet sa 44 mula sa kasalukuyang 805 na Negosyo Center. 
  • Ang e-Filipino Tech4Ed ay nagkakaloob ng akses sa online na edukasyon sa pamamagitan ng Department of Information and Communications Technology.

Saved Modules

67% of toolkit completed