E-commerce

ecommerce

Ang E-commerce ay isang salitang naglalarawan ng pagbili at pagbebenta online, gamit ang teknolohiyang tulad ng mga computer o mobile device. Ito ay maaaring ang mga transaksiyon sa email, social media, mga website, at anumang ibang software o aplikasyon.

Mga Kategorya ng Negosyo

business categories

Mga Aplikasyon sa Negosyo

e1Pagbabangko sa Internet

Ang pagbabangko sa internet ay isang sistema na nagbibigay ng kakayahan sa mga parokyano ng isang bangko o ibang pinansiyal na institusyon na magsagawa ng karamihan sa mga pinansiyal na transaksiyon nito sa pamamagitan ng website o mobile app ng bangko. Ang mga parokyano ay hindi na kailangang pumunta sa isang sangay ng bangko. Magagawa ng sinumang parokyano na may akses sa internet na kumuha ng mga balanse ng account, maglipat ng pera, magbayad ng mga bill, magpatigil ng pagbabayad sa isang tseke, magsabi ng pagbabago ng address, at marami pang ibang gawain. Karamihan ng mga bangko ay nagbibigay ng kakayahan sa mga parokyano na mag-download ng mga kopya ng mga pahayag ng bangko o mag-download ng mga transaksiyon nang diretso sa ibang software ng pagkuwenta tulad ng QuickBooks.

Online na Pamimili at Pagtunton sa Order

Ang online na pamimii ay nagpapahintulot sa mga parokyano na bumili ng mga produkto nang diretso sa internet. Magagawa ng mga parokyano na maghanap at magkumpara ng mga produkto, umorder, at magkumpleto ng mga transaksiyon sa pamamagitan ng mga paraan ng pagbabayad na tulad ng credit card, PayPal, o pera sa paghahatid. Makakapamili ang mga parokyano online gamit ang karamihan ng mga computer at mobile device.

Cart ng pamimili

Ang isang cart ng pamimili ay isang software na nakainstala sa isang website ng online na pamimili na nagbibigay ng kakayahan sa mga parokyano na madaling magdagdag ng maraming bagay sa isang order, repasuhin ang order, palitan ang bilang, at iba pa. Pananatilihin pa nito ang isang hindi nakumpletong order para sa mga parokyanong umalis sa website at bumalik pagkaraan ng ilang araw o linggo. Ang mga cart ng pamimili ay isang mahalagang kasangkapan para sa e-commerce dahil ang mga ito ay nagtataas nang malaki sa dami ng benta.

Mga Online na Serbisyo

Katulad ng pagbili ng mga produkto online, makakabili ka rin ng mga serbisyo. Maraming online na serbisyo na mabibili online, kabilang ang mga ipinagawa sa labas na gawain sa opisina, pagpasok ng mga datos, pagkuwenta, mga errand, mga serbisyong turismo, at iba pa. Ang isang pangkaraniwang halimbawa ay online na pagpapareserba sa hotel, kung saan ang isang parokyano ay maaaaring magpareserba ng isang kuwarto ng hotel sa pamamagitan ng mga site na tulad ng Agoda.com o Booking.com.

Mga Elektronikong Tiket

Ang mga elektronikong tiket, o e-ticket, ay ang diigital na katumbas ng mga papel na tiket at mabilis na pumapapalit sa papel. Ang mga e-ticket ay mabibili online para sa maraming layunin, tulad ng biyahe sa eruplano o tren, mga konsiyerto at palabas sa teatro, o mga event ng negosyo na tulad ng mga komperensiya, paggawa ng network, at pagtatanghal.

Mga Online Office Suite

Ang mga online office suite ay nagkakaloob ng sotware sa isang web browser o app upang palitan ang nakabase-sa-computer na software na tulad ng Microsoft Office. Ang software na ito ay maaakses online mula sa alinmang device na nakakonekta sa internet, at kayang mag-ayos ng tunay na oras na kolaborasyon sa mga ibinabahaging dokumento. Ginagawa nitong madali na magtrabahong kasama ang isang pandaigdig na pangkat anumang oras. Ang isang halimbawa ay Google Drive, na nagkakaloob ng mga dokumento ng pagproseso ng salita, spreadsheet, slide ng presentasyon, form, mapa, at iba pa.

Telekomperensiya, Online na Komperensiya, o Video Call

Ang mga aplikasyong ito ay nagkokonekta sa maraming taong magkakalayo sa pamamagitan ng boses o video, at ang ilan ay kasama ang pagbahagi sa screen upang makita ng mga kalahok ang ibinabahaging dokumento. Upang magamit ang mga sistemang ito, ang iyong computer o mobile device ay dapat magtaglay ng kamera o mikropono. Maraming sistema ng paggawa ng telekomperensiya na magagamit. Ang mga simpleng sistemang tulad ng Google Hangouts o Skype ay gagana sa isang mobile device o computer. Ang isang desktop application tulad ng Zoom o Cisco WebEx ay gagana lamang sa pagitan ng mga computer. Makukuha ang mas kumplikadong sistema na gumagamit ng mga espesyal na video camera, projector, mga sistema ng telepono, at nakalaang control hardware, na nagpapahintulot ng telekomperensiya nang walang mga computer.

May-awtomasyong Online na Katulong o Digital na Katulong

Ang mga aplikasyon sa onine na digital na katulong ay batay sa isang plataporma ng artipisyal na katalinuhan. Ang isang digital na katulong ay tulad ng isang empleyado na nakakapagtrabaho nang patuloy nang walang reklamo, pero nakakagawa ng mga ispesipikong gawain lamang na idinisenyong gawin nito. May mga digital na katulong na kayang magpareserba ng biyahe o bumili ng mga tiket, maghanap na masasangguning impormasyon at sumagot sa mga tanong, at iba pa. Ang isang pangkaraniwang halimbawa ay ang katulong sa serbisyo sa parokyano.  Kapag ang isang parokyano ay gagamit ng website ng isang kompanya, o nag-click sa “contact customer service,” ang parokyano ay aalukin ng isang chat window. Ang parokyano ay maaaring mag-type ng tanong at ang digital na katulong ay sasagot agad, hanggang ang tanong at sagot ay naiprograma na sa software ng pagtulong.

Open Source E-commerce Software

e2Kung ang iyong negosyo ay naglalayong magbenta ng mga serbisyo o mga produkto online nang diretso, sa halip ng sa pamamagitan ng isang tagapamahagi, kakailanganin mo ng isang lubos na gumaganang e-commerce website, kabilang ang isang cart ng pamimili, pagproseso ng ligtas na pagbabayad, serbisyo sa parokyano, at iba pa. Ang pagbuo ng isang website na tulad nito ay mahal. Kung ang makukuhang software ay napakamahal para sa iyong negosyo, ang open source software ay maaaring isang mas abot-kayang solusyon.

Mga Website ng E-commerce sa Pilipinas

  • Lazada Philippines - Ang Lazada ay nangungunang online na destinasyon sa pamimili at pagbebenta sa Southeast Asia – tumatakbo sa Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Singapore, Thailand at Vietnam.
  • Shopee Philippines - Ang Shopee ay isang nangungunang plataporma ng e-commerce sa Southeast Asia at Taiwan.
  • Zalora Philippines - Ang ZALORA ay isang bahagi ng ZALORA Group na may isang malakas na presensiya sa Hong Kong, Singapore, Indonesia, Malaysia, Pilipinas, at Taiwan; ang ZALORA ay isa sa nangungunang online na tagapagtingi ng fashion sa Asia Pacific.
  • Metrodeal – Ang Metrodeal ay nagpapahintulot sa mga parokyano na bumili ng mga deal online at magbayad sa pamamagitan ng kanilang gustong paraan (credit card, PayPal, online banking, GCash, over-the-counter cash deposit sa lahat ng bangko at LBC).
  • Globe Online Shop - Ang Globe Telecom, Inc. ay isang nangungunang mobile brand sa Pilipinas, nagkakaloob ng mga serbisyong cellular, broadband at mobile data.
  • eBay Philippines - Ang eBay ay nagkakaloob ng isang online na plataporma kung saan maaaring mag-ugnayan ang mga bumibili at nagbebenta sa buong mundo.
  • Carousell Philippines - Ang Carousell ay isa sa pinakamalaki at pinakamabilis lumagong online na mga pamilihan ng mga klasipikado.
  • Galleon.ph - Ang Sterling Galleon Corporation ay isang e-Commerce website na naglalayong palawakin ang online na pamimili sa Pilipinas at nagpapakita ng mga produktong hindi makukuha sa Pilipinas.
  • CDR King – Ang CDR King ay isang tagapagkaloob ng media at teknolohiya sa Pilipinas na naglalayong magkaloob ng pinakabagong teknolohiya sa mga abot-kayang presyo.
  • VillMan Computers – Ang VillMan ay isang tagapagkaloob ng mga produktong computer, kabilang ang maraming brand name.

Saved Modules

78% of toolkit completed