Pagpapakilala

Ang toolkit na ito ay naglalayong tulungan ang mga negosyanteng tulad mo na nagtatayo ng mga negosyo sa Pilipinas. Ang aming hangarin ay pahusayin ang iyong kapasidad na makipagkompitensiya sa pamamagitan ng mga kasangkapan at tagatulong na magagawa mong maakses online.
Sa partikular, ang toolkit na ito ay tutulong sa iyo na malaman ang tungkol sa at makahanap ng mga tagatulong para sa

  • Pagtustos
  • Mga Regulasyon at Patakaran
  • Mga Tauhan
  • Pagbebenta
  • Akses sa Pamilihan at mga Pagluluwas
  • E-commerce
  • Pagsuporta sa mga Negosyanteng Babae 

Ang toolkit na ito ay binuo ng mga eksperto mula sa Asia Pacific Foundation of Canada (APF Canada). Ang APF Canada ay isang di-nagtutubong organisasyon na nakapokus sa mga relasyon ng Canada sa Asia. Ang misyon nito ay maging katalista ng Canada para sa pakikipag-ugnayan sa Asia at tulay ng Asia sa Canada. Ang APF Canada ay nagtatalaga ng sarili sa pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng Canada at Asia na may pokus sa:

  • Pagpapalawak ng mga relasyong pangkabuhayan sa pamamagitan ng mga pamumuhunan sa kalakalan at inobasyon;
  • Pagtataguyod ng kadalubhasaan ng Canada sa pag-aalay ng mga solusyon sa pagbabago ng klima, enerhiya, seguridad sa pagkain at mga hamon sa pamamahala ng likas na yaman ng Asia.

Gumaganap din ang APF Canada ng papel bilang isang tulay na nakikipagpalitan at naglilipat ng suportang teknikal at pagbuo ng kapasidad mula sa Canada patungo sa mga bansa sa Asya, naglalayong pahusayin ang pagkakaunawaan ng isa’t isa at nagtataguyod ng pagtutulungan para sa magkakatulad na pandaigdig na hangarin.

Saved Modules

11% of toolkit completed